Wszemirów nr 339/1 pow. 0,1351 ha


Działka nr 339/1 o pow. 0,1351 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 30 km od Wrocławia. Media – woda, prąd. W okolicy znajduje się zabudowa zagrodowa. Dla rozpatrywanego terenu działki nie ma planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prusice, przewiduje w obrębie w/w działki tereny zabudowy mieszkaniowej.

Cena za 1m2 wynosi ok. 30 zł + podatek VAT

Zobacz szczegóły tego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prusice


« powrót