Wszemirów działki nr 417/26 do 417/38


Działka nr 417/26 o pow. 0,25 ha, działka nr 417/27 o pow. 0,2417 ha, działka nr 417/29 o pow. 0,6477 ha, działka nr 417/30 o pow. 0,6500 ha, działka nr 417/31 o pow. 0,6500 ha, działka nr 417/32 o pow. 0,6500 ha, działka nr 417/33 o pow. 0,7633 ha, działka nr 417/34 o pow. 0,6782 ha, działka nr 417/35 o pow. 0,6730 ha, działka nr 417/36 o pow. 0,6714 ha, działka nr 417/37 o pow. 0,7047 ha, działka nr 417/38 o pow. 0,7928 ha.


Działka nr 417/26 o pow. 0,25 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/27 o pow. 0,2417 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/29 o pow. 0,6477 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/30 o pow. 0,6500 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/31 o pow. 0,6500 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/32 o pow. 0,6500 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/33 o pow. 0,7633 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/34 o pow. 0,6782 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/35 o pow. 0,6730 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/36 o pow. 0,6714 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/37 o pow. 0,7047 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT
Działka nr 417/38 o pow. 0,7928 ha, położona jest w obrębie Wszemirów, gmina Prusice, powiat Trzebnica, dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej: ok. 3 km od centrum Prusic, około 35 km od centrum Wrocławia.
Działka położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 5 Wrocław – Poznań oraz projektowanej drogi ekspresowej nr S5.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
W okolicy znajduje się zabudowa produkcyjna, użytki rolne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 3P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług komercyjnych oraz KD-S – teren drogi publicznej ekspresowej.
Cena za jeden 1 m2 około 80 zł + podatek VAT

Zobacz szczegóły tego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prusice


« powrót