Wilkowa Wielka nr 20/1 pow. 0,39 ha


Działka nr 20/1 o pow. 0,39 ha, położona jest w obrębie Wilkowa Wilka, powiat Trzebnica; ok. 4 km od centrum Prusic, oraz ok. 16 km od granic administracyjnych Wrocławia. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. W okolicy znajduje się zabudowa zagrodowa, użytki rolne oraz park. Media – woda, prąd. Dla rozpatrywanego terenu nie ma ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał w dniu 31.10.2007 r. decyzję Nr GP/7331/D/100/07 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cena za 1 m2 około 32 zł + podatek VAT

Zobacz szczegóły tego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prusice


« powrót