Wilkowa Mała nr 164 pow. 0,87 ha


Gmina przeznacza do sprzedaży udział Gminy wynoszący 2/10 części we współwłasności działki częściowo zabudowanej nr 164 o pow. 0,87 ha, położonej w obrębie Wilkowa Mała, gmina Prusice, powiat Trzebnica; ok. 5 km od centrum Prusic, ok. 35 km od centrum Wrocławia. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. W okolicy działki znajduje się zabudowa zagrodowa, użytki rolne oraz park. Media – woda, prąd. Teren działki częściowo zabudowany; budynki po gospodarstwie rolnym sprzed stu lat w stanie opuszczonej ruiny. Obiekt kwalifikuje się do rozbiórki. Dla tego typu obiektów wartość materiałów odzyskanych z rozbiórki równa jest kosztom ich demontażu. Dla rozpatrywanego terenu działek nie ma ważnego planu miejscowego; w obowiązującym Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prusice, przewiduje się w obrębie rozpatrywanej działki tereny zabudowy mieszkaniowej.

Wartość udziału Gminy została oszacowana na kwotę 39 249 zł

Zobacz szczegóły tego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prusice


« powrót