Skokowa nr 447 pow. 0,1145 ha


Działka nr 447 o pow. 0,1145 ha, położona jest w obrębie Skokowa, przy ul. Kościelnej, powiat Trzebnica; ok. 11 km od centrum Prusic, oraz ok. 22 km od granic administracyjnych Wrocławia. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. W okolicy znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz użytki rolne. W miejscowości Skokowa jest stacja PKP. Media – woda, prąd. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: MN29 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena za 1 m2 około 42 zł + podatek VAT

Zobacz szczegóły tego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prusice


« powrót