Skokowa nr 285 i nr 288/1 pow.4,52 ha


Nieruchomość gruntowa składa się z działek nr 285 i nr 288/1 o ogólnej powierzchni 4,52 ha, położona w obrębie Skokowa, gmina Prusice, powiat Trzebnica; ok. 11 km od centrum Prusic, oraz ok. 22 km od granic administracyjnych Wrocławia. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa usługowo – produkcyjna oraz stacja PKP. Media – woda, prąd. Dla rozpatrywanego ternu gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego, przewiduje się w obrębie rozpatrywanej nieruchomości tereny produkcji, składy i magazyny.

Cena za 1 m2 około 50 zł + podatek VAT

Zobacz szczegóły tego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prusice


« powrót