Skokowa nr 222/4 pow. 0,6294 ha


Działka nr 222/4 o pow. 0,6294 ha, położona jest w obrębie Skokowa, przy ul. Prusickiej, powiat Trzebnica; ok. 11 km od centrum Prusic, oraz ok. 22 km od granic administracyjnych Wrocławia. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. W okolicy znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz użytki rolne. W miejscowości Skokowa jest stacja PKP. Media – woda, prąd. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa, teren działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: MN23 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne oraz RZ9 – teren użytków zielonych.

Cena za 1 m2 około 8,70 zł

Zobacz szczegóły tego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prusice


« powrót