Prusice nr 210 pow. 0,76 ha


Działka nr 210 o pow. 0,76 ha, położona jest w obrębie Prusice, gmina Prusice, powiat Trzebnica; ok. 2,5 km od centrum miasta Prusic. W okolicy znajdują się użytki rolne oraz droga lokalna o nawierzchni gruntowej. Dla rozpatrywanego terenu działek nie ma ważnego planu miejscowego; w obowiązującym Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prusice, przewiduje się w obrębie rozpatrywanej działki tereny kompleksów użytków zielonych.

Cena za 1 m2 około 1,90 zł

Zobacz szczegóły tego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prusice


« powrót