Ligotka działki od nr 88/8 do 88/16


Działki nr 88/8 o pow. 0,0871 ha, 88/10 o pow. 0,0872 ha, nr 88/11 o pow. 0,0813 ha, 88/12 o pow. 0,0812 ha, 88/13 o pow. 0,0759 ha, 88/14 o pow. 0,1068 ha, 88/15 o pow. 0,1074 ha, 88/16 o pow. 0,1074 ha.

Działka nr 88/8 o pow. 0,0871 ha, położona jest w obrębie Ligotka, gmina Prusice, powiat Trzebnica; dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej; około 3 km od centrum Prusic.  W okolicy znajduje się zabudowa zagrodowa jednorodzinna, użytki rolne oraz las.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
Dla rozpatrywanego terenu działek nie ma ważnego planu miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał w dniu 7 marca 2008 r. decyzję Nr 22/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Cena za 1 m2 około 37,00 zł + podatek VAT.


Działka nr 88/10 o pow. 0,0872 ha, położona jest w obrębie Ligotka, gmina Prusice, powiat Trzebnica; dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej; około 3 km od centrum Prusic.  W okolicy znajduje się zabudowa zagrodowa jednorodzinna, użytki rolne oraz las.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
Dla rozpatrywanego terenu działek nie ma ważnego planu miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał w dniu 7 marca 2008 r. decyzję Nr 22/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Cena za 1 m2 około 37,00 zł + podatek VAT.


Działka nr 88/11 o pow. 0,0813 ha, położona jest w obrębie Ligotka, gmina Prusice, powiat Trzebnica; dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej; około 3 km od centrum Prusic.  W okolicy znajduje się zabudowa zagrodowa jednorodzinna, użytki rolne oraz las.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
Dla rozpatrywanego terenu działek nie ma ważnego planu miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał w dniu 7 marca 2008 r. decyzję Nr 22/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Cena za 1 m2 około 37,00 zł + podatek VAT.


Działka nr 88/12 o pow. 0,0812 ha, położona jest w obrębie Ligotka, gmina Prusice, powiat Trzebnica; dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej; około 3 km od centrum Prusic.  W okolicy znajduje się zabudowa zagrodowa jednorodzinna, użytki rolne oraz las.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
Dla rozpatrywanego terenu działek nie ma ważnego planu miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał w dniu 7 marca 2008 r. decyzję Nr 22/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Cena za 1 m2 około 37,00 zł + podatek VAT.

Działka nr 88/13 o pow. 0,0759 ha, położona jest w obrębie Ligotka, gmina Prusice, powiat Trzebnica; dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej; około 3 km od centrum Prusic.  W okolicy znajduje się zabudowa zagrodowa jednorodzinna, użytki rolne oraz las.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
Dla rozpatrywanego terenu działek nie ma ważnego planu miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał w dniu 7 marca 2008 r. decyzję Nr 22/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Cena za 1 m2 około 37,00 zł + podatek VAT.

Działka nr 88/14 o pow. 0,1068 ha, położona jest w obrębie Ligotka, gmina Prusice, powiat Trzebnica; dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej; około 3 km od centrum Prusic.  W okolicy znajduje się zabudowa zagrodowa jednorodzinna, użytki rolne oraz las.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
Dla rozpatrywanego terenu działek nie ma ważnego planu miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał w dniu 7 marca 2008 r. decyzję Nr 22/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Cena za 1 m2 około 37,00 zł + podatek VAT.

Działka nr 88/15 o pow. 0,1074 ha, położona jest w obrębie Ligotka, gmina Prusice, powiat Trzebnica; dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej; około 3 km od centrum Prusic.  W okolicy znajduje się zabudowa zagrodowa jednorodzinna, użytki rolne oraz las.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
Dla rozpatrywanego terenu działek nie ma ważnego planu miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał w dniu 7 marca 2008 r. decyzję Nr 22/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Cena za 1 m2 około 37,00 zł + podatek VAT.

Działka nr 88/16 o pow. 0,1074 ha, położona jest w obrębie Ligotka, gmina Prusice, powiat Trzebnica; dojazd do miejscowości drogą o nawierzchni asfaltowej; około 3 km od centrum Prusic.  W okolicy znajduje się zabudowa zagrodowa jednorodzinna, użytki rolne oraz las.
Media – woda, prąd, kanalizacja od 2012 r.
Dla rozpatrywanego terenu działek nie ma ważnego planu miejscowego. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wydał w dniu 7 marca 2008 r. decyzję Nr 22/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Cena za 1 m2 około 37,00 zł + podatek VAT.


Zobacz szczegóły tego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prusice


« powrót